X
CSS Colors Palette More Colors

CSS Color Codes and Names


Modern browsers support more than 140 color names, as per listed below. You could use them in your HTML and CSS by name, Hex color code or RGB value.

How to use CSS color names
style="color: DeepPink;"
 
Color HTML Name Hex Code RGB Code
LightCyan #E0FFFF rgb(244,255,255)
PaleTurquoise #AFEEEE rgb(175,238,238)
PowderBlue #B0E0E6 rgb(176,224,230)
LightBlue #ADD8E6 rgb(173,216,230)
LightSteelBlue #B0C4DE rgb(176,196,222)
LightSkyBlue #87CEFA rgb(135,206,250)
SkyBlue #87CEEB rgb(135,206,235)
Cyan #00FFFF rgb(0,255,255)
Aqua #00FFFF rgb(0,255,255)
Turquoise #40E0D0 rgb(64,224,208)
CornflowerBlue #6495ED rgb(100,149,237)
MediumTurquoise #48D1CC rgb(72,209,204)
DeepSkyBlue #00BFFF rgb(0,191,255)
DodgerBlue #1E90FF rgb(30,144,255)
DarkTurquoise #00CED1 rgb(0,206,209)
CadetBlue #5F9EA0 rgb(95,158,160)
RoyalBlue #4169E1 rgb(65,105,225)
SteelBlue #4682B4 rgb(70,130,180)
Blue #0000FF rgb(0,0,255)
MediumBlue #0000CD rgb(0,0,205)
MidnightBlue #191970 rgb(25,25,112)
DarkBlue #00008B rgb(0,0,139)
Navy #000080 rgb(0,0,128)
Cornsilk #FFF8DC rgb(255,248,220)
BlanchedAlmond #FFEBCD rgb(255,235,205)
Bisque #FFE4C4 rgb(255,228,196)
Moccasin #FFE4B5 rgb(255,228,181)
PeachPuff #FFDAB9 rgb(255,218,185)
NavajoWhite #FFDEAD rgb(255,222,173)
Wheat #F5DEB3 rgb(245,222,179)
Burlywood #DEB887 rgb(222,184,135)
Tan #D2B48C rgb(210,180,140)
SandyBrown #F4A460 rgb(244,164,96)
RosyBrown #BC8F8F rgb(188,143,143)
Goldenrod #DAA520 rgb(218,165,32)
Peru #CD853F rgb(205,133,63)
Chocolate #D2691E rgb(210,105,30)
DarkGoldenrod #B8860B rgb(184,134,11)
Sienna #A0522D rgb(160,82,45)
Brown #A52A2A rgb(165,42,42)
SaddleBrown #8B4513 rgb(139,69,19)
Maroon #800000 rgb(128,0,0)
Gainsboro #DCDCDC rgb(220,220,220)
LightGray #D3D3D3 rgb(211,211,211)
Silver #C0C0C0 rgb(192,192,192)
DarkGray #A9A9A9 rgb(169,169,169)
LightSlateGray #778899 rgb(119,136,153)
SlateGray #708090 rgb(112,128,144)
Gray #808080 rgb(128,128,128)
DimGray #696969 rgb(105,105,105)
DarkSlateGray #2F4F4F rgb(47,79,79)
Black #000000 rgb(0,0,0)
Aquamarine #7FFFD4 rgb(127,255,212)
PaleGreen #98FB98 rgb(152,251,152)
LightGreen #90EE90 rgb(144,238,144)
MediumAquamarine #66CDAA rgb(102,205,170)
GreenYellow #ADFF2F rgb(173,255,47)
DarkSeaGreen #8FBC8B rgb(143,188,139)
YellowGreen #9ACD32 rgb(154,205,50)
MediumSpringGreen #00FA9A rgb(0,250,154)
SpringGreen #00FF7F rgb(0,255,127)
Chartreuse #7FFF00 rgb(127,255,0)
LightSeaGreen #20B2AA rgb(32,178,170)
LawnGreen #7CFC00 rgb(124,252,0)
MediumSeaGreen #3CB371 rgb(60,179,113)
LimeGreen #32CD32 rgb(50,205,50)
OliveDrab #6B8E23 rgb(107,142,35)
DarkCyan #008B8B rgb(0,139,139)
SeaGreen #2E8B57 rgb(46,139,87)
Olive #808000 rgb(128,128,0)
Teal #008080 rgb(0,128,128)
Lime #00FF00 rgb(0,255,0)
DarkOliveGreen #556B2F rgb(85,107,47)
ForestGreen #228B22 rgb(34,139,34)
Green #008000 rgb(0,128,0)
DarkGreen #006400 rgb(0,100,0)
Coral #FF7F50 rgb(255,127,80)
Orange #FFA500 rgb(255,165,0)
DarkOrange #FF8C00 rgb(255,140,0)
MistyRose #FFE4E1 rgb(255,228,225)
Pink #FFC0CB rgb(255,192,203)
Lightpink #FFB6C1 rgb(255,182,193)
Hotpink #FF69B4 rgb(255,105,180)
PaleVioletRed #DB7093 rgb(219,112,147)
DeepPink #FF1493 rgb(255,20,147)
Lavender #E6E6FA rgb(230,230,250)
Violet #EE82EE rgb(238,130,238)
Plum #DDA0DD rgb(221,160,221)
Orchid #DA70D6 rgb(218,112,214)
Fuchsia #FF00FF rgb(255,0,255)
Magenta #FF00FF rgb(255,0,255)
MediumOrchid #BA55D3 rgb(186,85,211)
MediumPurple #9370DB rgb(147,112,219)
BlueViolet #8A2BE2 rgb(138,43,226)
DarkOrchid #9932CC rgb(153,50,204)
DarkViolet #9400D3 rgb(148,0,211)
MediumVioletRed #C71585 rgb(199,21,133)
RebeccaPurple #663399 rgb(102,51,153)
DarkMagenta #8B008B rgb(139,0,139)
Purple #800080 rgb(128,0,128)
Indigo #4B0082 rgb(75,0,130)
MediumSlateBlue #7B68EE rgb(123,104,238)
SlateBlue #6A5ACD rgb(106,90,205)
DarkSlateBlue #483D8B rgb(72,61,139)
Thistle #D8BFD8 rgb(216,191,216)
DarkSalmon #E9967A rgb(233,150,122)
LightCoral #F08080 rgb(240,128,128)
Salmon #FA8072 rgb(250,128,114)
Tomato #FF6347 rgb(255,99,71)
IndianRed #CD5C5C rgb(205,92,92)
Crimson #DC143C rgb(220,20,60)
Red #FF0000 rgb(255,0,0)
FireBrick #B22222 rgb(178,34,34)
DarkRed #8B0000 rgb(139,0,0)
LightSalmon #FFA07A rgb(255,160,122)
OrangeRed #FF4500 rgb(255,69,0)
White #FFFFFF rgb(255,255,255)
Snow #FFFAFA rgb(255,250,250)
GhostWhite #F8F8FF rgb(248,248,255)
Azure #F0FFFF rgb(240,255,255)
MintCream #F5FFFA rgb(245,255,250)
Ivory #FFFFF0 rgb(255,255,240)
FloralWhite #FFFAF0 rgb(255,250,240)
AliceBlue #F0F8FF rgb(240,248,255)
LavenderBlush #FFF0F5 rgb(255,240,245)
Seashell #FFF5EE rgb(255,245,238)
Honeydew #F0FFF0 rgb(240,255,240)
WhiteSmoke #F5F5F5 rgb(245,245,245)
OldLace #FDF5E6 rgb(253,245,230)
Linen #FAF0E6 rgb(250,240,230)
Beige #F5F5DC rgb(245,245,220)
AntiqueWhite #FAEBD7 rgb(250,235,215)
LightYellow #FFFFE0 rgb(255,255,224)
LemonChiffon #FFFACD rgb(255,250,205)
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 rgb(250,250,210)
PapayaWhip #FFEFD5 rgb(255,239,213)
PaleGoldenrod #EEE8AA rgb(238,232,170)
Khaki #F0E68C rgb(240,230,140)
Yellow #FFFF00 rgb(255,255,0)
Gold #FFD700 rgb(255,215,0)
DarkKhaki #BDB76B rgb(189,183,107)